Concurs » Regulament

REGULAMENTUL

Concursului Internațional de Interpretare Mozart

Ediția a XXVII-a

Canto

Cluj-Napoca, 12-14 noiembrie 2021

www.mozart-romania.ro

www.festivalul-mozart.ro

În 2021 Societatea Română Mozart organizează cea de a XXVII-a ediție a Concursului Internațional Mozart. Este o ediție dedicată repertoriului vocal, menită să promoveze tineri muzicieni – cântăreți și pianiști acompaniatori – care se remarcă în interpretarea muzicii lui Mozart.

 

DISPOZITII GENERALE

 1. Concursul se va desfășura online, pe site-ul societății www.mozart-romania.ro și pe platforma festivalului www.festivalul-mozart.ro, în două etape:

Etapa I, eliminatorie – 12 noiembrie

Etapa a II-a – 14 noiembrie

 1. Etapele concursului sunt publice.
 2. În etapa a doua vor fi admise maxim 5 formații.

 

CONDITII DE PARTICIPARE

 1. Concursul este deschis tinerilor cântăreți și pianiști acompaniatori născuți după data de 12 noiembrie 1991.
 1. Taxa de participare, atât pentru cântăreți cât și pentru pianiștii născuți după 12 noiembrie 1991 care candidează la Premiul special, este de 50 de euro. Ea va fi trimisă până la data de 5 noiembrie 2021, prin virament în contul RO27 BTRL 0130 4205 9599 83XX Societății Române Mozart, deschis la Banca Transilvania Cluj. Detaliile viramentului trebuie să conțină numele concurentului și mențiunea „Pentru Concursul de interpretare Mozart”. Dovada achitării taxei va fi trimisă împreună cu restul documentelor. În caz de neprezentare în concurs, taxa nu se restituie.
 2. Înscrierea în concurs se face pe baza dosarului de înscriere la concurs, care va fi trimis prin e-mail până la data de 5 noiembrie 2021 la adresa mozartromania@gmail.com. Dosarul de înscriere va conține:

– Fișa de înscriere completată integral

– Dovada achitării taxei de participare

– Două înregistrări video (câte una pentru fiecare etapă), sub formă de linkuri YouTube, a căror descriere va trebui să indice în mod clar programul interpretat și numele solistului și al acompaniatorului.

Dosarele incomplete vor fi respinse.

 

REPERTORIUL

 1. Concurenții vor interpreta următoarele piese:

Etapa I:

 1. a. Un lied de W.A. Mozart, dintre următoarele: „Sehnsucht nach dem Frühling”, KV 596; „Der Frühling”, KV 597; „Das Kinderspiel”, KV598; „Ich würd’ auf meinen Pfad”, KV 390/340c.
 2. b. O arie de W.A. Mozart (de concert sau dintr-o operă) la alegerea concurentului (alta decât cea pregătită pentru etapa a II-a).

Etapa a II-a:

 1. a. Două lied-uri de W.A. Mozart la alegerea concurentului (altele decât cele impuse în etapa întâi)
 2. b. Două arii din opere de W.A. Mozart, la alegerea concurentului.

 

 1. Cântăreții vor interpreta toate piesele din memorie.
 2. Înregistrările video aferente fiecărei etape vor fi realizate în integralitatea lor cu cameră fixă, fără tăieturi, montaje sau mixaje. În cadru trebuie să fie vizibil atât solistul/solista, cât și claviatura pianului. Înregistrările care nu respectă aceste cerințe vor fi descalificate.
 3. Se recomandă folosirea ediției Bärenreiter sub îngrijirea lui Ernst August Ballin (BA5330). În cazul liedurilor se admite transpoziția.

 

PREMII

Premiul I – 10.000 lei (aprox.2000 Euro), recital în cadrul Festivalului Mozart Cluj-Napoca, concert cu Orchestra Filarmonicii „Dinu-Lipatti”, Satu-Mare.

Premiul II – 7.500 lei (aprox. 1500 Euro)

Premiul III – 5.000 lei (aprox. 1000 Euro)

Premiul special pentru cel mai bun tânăr acompaniator (născut după 12 noiembrie 1991) – 5.000 lei (aprox 1000 Euro).

 

 1. Candidații care nu au obținut premii, dar au fost promovați în etapa a II-a, vor primi diplomă de participare.

 

JURIUL

 1. Juriul va fi compus din personalități remarcabile ale vieții muzicale din România și din străinătate. Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda anumite premii. Juriul nu va acorda premii ex equo. Deciziile juriului sunt fără drept de apel.