Concurs » Fişa de înscriere

FIŞA DE ÎNSCRIERE

 

Către

Societatea Română Mozart

c/o Adriana Bera

400427 Cluj, aleea Băiţa 5/4

tel. 0728098921 – Secretar SRM

email: mozartromania@gmail.com

 

Subsemnaţii, vă rugăm să ne înscrieţi la Concursul Mozart de la Cluj, ediţia a XXV-a. Vă comunicăm datele noastre personale:

Violonist:

Nume:  …………………………………………………………………………………………………..

Prenume:  …………………………………………………………………………………………………

Data naşterii:  ……………………………………………………………………………………………………………………

Instituţia unde studiez/lucrez:  …………………………………………………………………………………………………

 

Violonist:

Nume: …………………………………………………………………………………………………..

Prenume: ……………………………………………………………………………………………….

Data naşterii: ……………………………………………………………………………………………

Instituţia unde studiez/lucrez: ………………………………………………………………………….

 

Violist:

Nume: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Prenume: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Data naşterii:………………………………………………………………………………………………………………………..

Instituţia unde studiez/lucrez: ………………………………………………………………………………………………….

 

Violoncelist:

Nume: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Prenume: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Data naşterii:………………………………………………………………………………………………………………………..

Instituţia unde studiez/lucrez: ………………………………………………………………………………………………….

 

Adresa de contact (inclusiv e-mailul): ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Cvartetul ales pentru etapa I : …………………………………………………………………………….

Cvartetul ales pentru etapa a II-a:  ………………….………………………………………………………..

 

Anexăm copiile xerox ale actelor noastre de identitate

 

Am luat act de regulamentul concursului. Prin prezenta ne obligăm ca, în cazul câştigării unui premiu, să participăm la Gala laureaţilor cu interpretarea unuia dintre cvartetele cântate în concurs, potrivit programului care va fi afişat de juriu.

 

 

Locul şi data …………………………………….

 

……………………………….                                                                        …………………………..

(semnătură)                                                                                       (semnătură)

 

……………………………….                                                            …………………………..

(semnătură)                                                                                       (semnătură)