» Sidebar Despre noi

Președinte fondator:

  Francisc László

Consiliul director al SRM:

Silvia Sbârciu – preşedinte
Bianca Temeş – vicepreşedinte
Nicolae Făgărăşan – membru
Beres Melinda – membru
Balint Gergely – membru