Concurs » Regulament

REGULAMENTUL

Concursului Mozart

Ediţia a XXVII-a

  1. Ca omagiu adus muzicologului Francisc László, fondatorul Societății Române Mozart, de la a cărui dispariție s-au împlinit 10 ani în 2020, Societatea Română Mozart, în parteneriat cu Școala Doctorală „Sigismund Toduță” a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, organizează Concursul de Muzicologie dotat cu Premiul Francisc László. Concursul se adresează tinerilor muzicologi – studenţi, masteranzi, doctoranzi.
  2. Concursul se desfășoară într-o singură etapă. Decernarea Premiului Francisc László, în valoare de 2.000 de lei, se va face în cadrul celei de a XXX-a ediții a Festivalului Mozart, care se va desfășura online, în perioada 13-20 noiembrie 2020.
  3. Concursul are ca obiect un studiu muzicologic analitic cu tema Mozart, după Beethoven. Mituri, gândire, stil, care să pună în relație creația componistică a lui Mozart cu cea a lui Beethoven. Prin această temă, Societatea Română Mozart își propune să celebreze 250 de ani de la nașterea lui Beethoven și să ofere posibilitatea tinerilor cercetători de a descoperi aspecte ale receptării creației mozartiene după momentul crucial al afirmării personalității lui Beethoven în istoria muzicii.
  4. Lucrările trebuie trimise în format pdf, la adresa de e-mail: iulianda@yahoo.com, până la data de 30 octombrie 2020, ora 23:59. Normele de tehnoredactare a lucrării sunt atașate prezentului Regulament.
  5. În data de 13 noiembrie, la ora 13, juriul va comunica rezultatul deliberării.
  6. Laureatul concursului are obligația de a realiza o prezentare în limba engleză a lucrării premiate, la Simpozionul Internațional de Muzicologie din cadrul Festivalului Mozart, care va avea loc online în 20 noiembrie.
  7. Lucrarea premiată va fi publicată integral în revista Lucrări de muzicologie a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.
  8. Juriul concursului, format din muzicologi de prestigiu, poate decide și acordarea altor premii.
  9. Deciziile juriului nu pot fi contestate.

 

 

Norme de tehnoredactare

 

Așezarea în pagină: format A4; margini 2,5 cm sus și jos, 2 cm stânga și dreapta, 1 cm margine de îndosariere (gutter) în partea interioară a paginii (inside).

Textul va fi tehnoredactat cu diacritice, inclusiv cu diacriticele pentru termenii din alte limbi.

Numerotarea paginilor va fi plasată în partea de sus a paginii, pe exterior (outside).

Setările textului: caracter de literă (font) Times New Roman; corp literă (font size) 12; spațiere (line spacing) la 1,5 rânduri; aliniere stânga-dreapta justify; alineat (first line): 1,27 cm.

Titlul și subtitlurile studiului vor fi marcate prin litere aldine (bold).

Titlurile de cărți, studii și lucrări muzicale, precum și cuvintele preluate din limbi străine vor fi marcate cu caractere cursive (italic).

Citatele scurte, de până la patru rânduri, vor fi plasate între ghilimele („…”), iar la finalul acestora se va face trimitere la nota de subsol. Pentru citatul în citat vor fi utilizate ghilimele franțuzești («…»). Citatele ample, de cel puțin cinci rânduri, se diferențiază de textul principal într-un paragraf distinct, cu corp de literă 10, spațiere la 1 rând, aliniere stânga-dreapta justify, fără a fi pus între ghilimele, iar la finalul citatului se va face trimitere la nota de subsol. Citatele pot fi inserate în limba originală, cu traducerea la subsol (atunci când e vorba de opere literare sau se urmărește surprinderea exactă a gândirii autorului), sau invers, cu traducerea citată și inclusă în text, și originalul în nota de subsol (atunci când se dorește doar extragerea unei informații sau a unor date istorice sau statistice).

Notele de subsol vor fi scrise cu corp de literă 10, la un rând, cu aliniere stânga-dreapta justify. În cazul dicționarelor și enciclopediilor cu mai mulți autori, numele autorilor este înlocuit cu „***”. Dacă numele editurii permite, cuvântul „Editura” poate fi omis. Dacă este indicată o singură pagină, se folosește prescurtarea „p. __”; dacă autorul dorește să indice mai multe numere de pagină, va fi folosită prescurtarea „pp. __-__”, indicând paginile dorite.

Redactarea notelor de subsol în cazul monografiilor: Autorul (Prenume Nume), Titlul lucrării (cu italic), ediția (dacă este cazul), Localitatea, Editura, anul, p. __.

Redactarea notelor de subsol în cazul studiilor semnate de un autor într-un volum colectiv: Autorul (Prenume Nume), „Titlul articolului” (între ghilimele), în: Titlul volumului colectiv, ed. (editor), Localitatea, Editura, Anul, p. __.

Bibliografia structurată în următoarele categorii, cărora li se pot adăuga și altele, după caz: dicționare și enciclopedii, volume de referință, scrieri în reviste de specialitate, surse web, partituri etc. În cadrul acestor categorii, bibliografia va fi ordonată alfabetic, după numele autorului; în cadrul ordonării alfabetice după autor, bibliografia va fi ordonată alfabetic, după titlu.

Redactarea bibliografiei în lucrări de referință / monografii: Autorul (Nume, Prenume), Titlul lucrării (cu italic), ediția (dacă este cazul), Localitatea, Editura, anul

Redactarea bibliografiei în articole sau studii din periodice sau în volum colectiv: Autorul (Nume, Prenume), „Titlul articolului” (între ghilimele), în: Titlul volumului colectiv, ed. (editor), Localitatea, Editura, Anul, pp. __-__

La titlurile preluate de pe internet, vor fi menționate, pe lângă toate datele articolului sau ale cărții (în forma indicată la redactarea notelor de subsol, respectiv a bibliografiei) și adresa completă web și data accesării.

Exemplele muzicale nu trebuie să depășească oglinda paginii; acestea pot fi centrate (centered). Partiturile pot fi scanate sau realizate cu programe de tehnoredactare computerizată (Score, Sibelius, Finale etc.). Exemplele muzicale vor fi numerotate cu cifre arabe, indicând în descrierea lor autorul, titlul lucrării, partea din cadrul lucrării (dacă este cazul), numărul măsurilor: Exemplul _, Autor (Prenume Nume), Titlul lucrării, partea ___, măsurile __-__.