Concurs » Regulament

REGULAMENTUL

Concursului Mozart

ediţia a XXIV-a

canto

Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2017

www.mozart-romania.ro

 

În 2017 Societatea Română Mozart şi Academia de Muzică “Gheorghe Dima” organizează  cea de a XXIV-a ediţie a Concursului Mozart. Este o ediţie dedicată repertoriului vocal, menită să promoveze tineri muzicieni – cântăreţi şi pianişti acompaniatori – care se remarcă în interpretarea muzicii lui Mozart.

 

Dispoziţii generale

 1. Concursul se va desfăşura în Sala Studio a Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” (str. I. C. Brătianu 25), în două etape:

Etapa I, eliminatorie – 18 noiembrie, ora 10

Etapa a II-a – 19 noiembrie, ora 10

Festivitatea de premiere şi concertul laureaţilor – 19 noiembrie, ora 19

 1. Etapele concursului şi Concertul laureaţilor sunt publice, cu intrarea gratuită.

Condiţii de participare

 1. Concursul este deschis tinerilor cântăreţi şi pianişti acompaniatori născuţi după 18 noiembrie 1987.
 2. Taxa de participare, atât pentru cântăreţi cât şi pentru pianiştii născuţi după 18 noiembrie 1987 care candidează la Premiul special, este de 80 de lei. Ea va fi trimisă până la data de 27 octombrie 2017, prin virament în contul RO78 BTRL 0130 1205 9599 83XX al Societăţii Române Mozart, deschis la Banca Transilvania Cluj, cu menţiunea „Pentru Concursul de interpretare Mozart”. Dovada achitării taxei va fi trimisă împreună cu restul documentelor. În caz de neprezentare în concurs, taxa nu se restituie.
 3. Înscrierea în concurs se face pe baza Fişei de înscriere, care va fi trimisă prin poştă sau e-mail (scanată) până la data de 27 octombrie 2017 (data poştei) la adresa:

Societatea Română Mozart

c/o Adriana Bera

400427 Cluj, aleea Băiţa 5/4

email: mozartromania@gmail.com

Fişa de înscriere se va completa cu majuscule şi fără omisiuni. Lucrările interpretate în concurs vor fi menţionate cu titlul original şi numărul din catalogul Köchel. Fişa va fi însoţită de copiile actelor de identitate ale participanţilor şi de dovada achitării taxei de participare.

 1. Cheltuielile de transport, cazare  şi masă vor fi suportate de către participanţi.
 2. Ordinea intrării în concurs se va stabili prin tragere la sorţi, în 17 noiembrie, la ora 17:30, în holul Sălii Studio şi se va afişa până la ora 18:30. Concurenţii din alte localităţi, care nu vor fi prezenţi la ora 17:30, se vor putea prezenta la Secretariatul Concursului în 18 noiembrie, până la ora 9:30, pentru a fi programaţi în continuarea listei stabilite în 17 noiembrie, în ordinea prezentării lor. În etapa a II-a, ordinea intrării în concurs rămâne cea stabilită pentru etapa I.
 3. Rezultatul etapei I se va afişa în ziua de 18 noiembrie, cel târziu până la ora 18. Programul concertului laureaţilor se va afişa în ziua de 19 noiembrie, cel târziu până la ora 16. Rezultatul etapei
  a II-a se va anunţa în cadrul festivităţii de premiere.

 

Repertoriu

 1. Concurenţii vor interpreta următoarele piese:

Etapa I :

 1. două lieduri de W.A. Mozart la alegerea concurentului (altele decât cele impuse în etapa a II-a)
 2. o arie de W. A. Mozart (de concert sau dintr-o operă) la alegerea concurentului (alta decât cea pregătită pentru etapa a II-a)

Etapa a II-a: câte o lucrare din fiecare grupă

 1. “Sehnsucht nach dem Frühlinge”, KV 596; “Der Frühling”, KV 597; “Das Kinderspiel”,

KV 598, “Ich würd’ auf meinem Pfad”, KV 390/340c

 1. un lied dintre următoarele: “Das Lied der Trennung”, KV 519 (strofele 1, 15-18); “Als Louise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte”, KV 520; “Abendempfindung an Laura”, KV 523; “An Chloe”, KV 524 (strofele 1-4).
 2. O arie dintr-o operă de W. A. Mozart, la alegerea concurentului
 1. Cântăreţii vor interpreta toate piesele din memorie.
 2. Se recomandă folosirea ediţiei Bärenreiter sub îngrijirea lui Ernst August Ballin (BA 5330). În cazul

liedurilor se admite transpoziţia.

 

Premii

 1. Juriul, compus din personalităţi ale vieţii muzicale din România şi din străinătate, va acorda următoarele premii:

Premiul I – 2.000 lei

Premiul II – 1.500 lei

Premiul III – 1.000 lei

Premiul special pentru cel mai bun tânăr acompaniator – 1.000 lei

Laureaţii celor trei premii şi laureatul premiului special pentru acompaniament vor primi din partea editurii Bärenreiter partituri ale liedurilor de Mozart în ediţia Neue Mozart Ausgabe.

 1. Candidaţii care nu au obţinut premii, dar au fost promovaţi în etapa a II-a, vor primi diplomă de participare.
 2. Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda anumite premii.
 3. Juriul nu va acorda premii ex equo.
 4. Deciziile juriului sunt fără drept de apel.
 5. Nerespectarea de către un concurent a deciziei juriului de a participa la concertul laureaţilor, atrage după sine pierderea premiului care i-a fost acordat.