Concurs » Regulament

REGULAMENTUL

Concursului Mozart

Ediţia a XXV-a

Cvartet de Coarde

Cluj-Napoca, 17-18 noiembrie 2018

 

În 2018 Societatea Română Mozart, împreună cu Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, organizează o nouă ediție a Concursului Mozart, cea de a 25-a, dedicată de această dată cvartetelor de coarde.

Dispoziţii generale

 1. Concursul se va desfăşura în Sala Studio a Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” (str. I. C. Brătianu 25), în două etape:

Etapa I, eliminatorie – 17 noiembrie, ora 10

Etapa a II-a – 18 noiembrie, ora 10

Festivitatea de premiere şi concertul laureaţilor – 18 noiembrie, ora 19

 1. Etapele concursului şi Concertul laureaţilor sunt publice, cu intrarea gratuită.

Condiţii de participare

 1. Concursul este deschis formaţiilor de cvartet de coarde având media de vârstă maximum 27 de ani la data începerii concursului.
 2. Taxa de participare este de 200 RON/formaţie. Ea va fi trimisă până la data de 26 octombrie 2018, prin virament în contul RO78 BTRL 0130 1205 9599 83XX al Societăţii Române Mozart, deschis la Banca Transilvania Cluj, cu menţiunea „Pentru Concursul de interpretare Mozart”. Dovada achitării taxei va fi trimisă împreună cu restul documentelor. În caz de neprezentare în concurs, taxa nu se restituie.
 3. Înscrierea în concurs se face pe baza Fişei de înscriere, care va fi trimisă prin poştă sau e-mail (scanată) până la data de 26 octombrie 2018 (data poştei) la adresa:

Societatea Română Mozart

c/o Adriana Bera

400427 Cluj, aleea Băiţa 5/4

email: mozartromania@gmail.com

Fişa de înscriere se va completa cu majuscule şi fără omisiuni. Ea va fi însoţită de copiile actelor de identitate ale participanţilor şi de dovada achitării taxei de participare.

Înscrierea în concurs poate fi realizată și direct, la Secretariatul Societății Române Mozart, în perioada 22-26 octombrie 2018, între orele 16.00-18.00, sala 21 a AMGD, persoană de contact Alexandra Jurje – secretar SRM (telefon menționat în fișa de înscriere).

 1. Cheltuielile de transport, cazare  şi masă vor fi suportate de către participanţi.
 2. Ordinea intrării în concurs se va stabili prin tragere la sorţi, în 16 noiembrie, la ora 17:30, în holul Sălii Studio şi se va afişa până la ora 18:30. Concurenţii din alte localităţi, care nu vor fi prezenţi la ora 17:30, se vor putea prezenta la Secretariatul Concursului (Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, sala 21) în 17 noiembrie, până la ora 8:30, pentru a fi programaţi în continuarea listei stabilite în 16 noiembrie, în ordinea prezentării lor. În etapa a II-a, ordinea intrării în concurs rămâne cea stabilită pentru etapa I.
 3. Rezultatul etapei I se va afişa în ziua de 17 noiembrie, cel târziu până la ora 18. Programul concertului laureaţilor se va afişa în ziua de 18 noiembrie, cel târziu până la ora 16. Rezultatul etapei
  a II-a se va anunţa în cadrul festivităţii de premiere.

 

Repertoriu

 1. Formaţiile concurente vor interpreta următoarele piese:

Etapa I: unul dintre următoarele cvartete de W. A. Mozart: KV 80 (73f), 155 (134a), KV 157

Etapa a II-a: unul dintre următoarele cvartete de W. A. Mozart: KV 387, 421 (417b), 428 (421b), 458, 464, 465, 499, 575, 589, 590.

 1. Se recomandă folosirea ediţiei Bärenreiter.

Premii

 1. Juriul, compus din personalităţi ale vieţii muzicale din România şi din străinătate, va acorda următoarele premii:

Premiul I  – 6.000 lei

Premiul II – 4.000 lei

Premiul III – 2.000 lei

Premiul Mozart Juvenorum2.000 lei

(se acorda celei mai tinere formaţii admise în etapa a doua, dar nepremiată de juriu)

Laureaţii premilor I-III vor primi din partea editurii Bärenreiter partituri ale cvartetelor de coarde de Mozart în ediţia Neue Mozart Ausgabe.

 1. Candidaţii care nu au obţinut premii, dar au fost promovaţi în etapa a II-a, vor primi diplomă de participare.
 2. Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda anumite premii.
 3. Juriul nu va acorda premii ex equo.
 4. Deciziile juriului sunt fără drept de apel.
 5. Nerespectarea de către membrii unei formaţii a deciziei juriului de a participa la concertul laureaţilor, atrage după sine pierderea premiului atribuit formaţiei respective.